Choisissez entre l'annuaire des médecins et autres professionnels et l'annuaire des services cliniques et administratifs

De Centre de jour vum Pontalize besicht d‘Foire agricole

Fir den Optakt vun der Foire agricole, den 1. Juli, hunn sech d’Senioren vum Centre de jour „A Stackels“ vum Pontalize et net huele gelooss en Tour duerch d’Ettelbrécker Däichhal ze maachen.

 

Eis Senioren hunn dobäi lokal Spezialitéite geschmaacht, sech déi neisten landwirtschaftlech Maschinnen ugekuckt an haten natierlech virun allem vill Freed bei den Déieren.